لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

سیالات پیشرفته

نحوه ارزیابی و مراجع

تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول : مقدمه و مفاهیم اولیه

فصل دوم: معادلات دیفرانسیلی حاکم بر جریان سیال

فصل سوم: حلهای دقیق (تحلیلی) معادلات

فصل چهارم: سینماتیک و نمایش جریان سیال

فصل پنجم: جریان پتانسیل و جریانهای ایده ال

فصل ششم: معادلات انتگرالی حاکم بر جریان سیال

فصل هفتم: لایه مرزی آرام

فصل هشتم: امواج سطحی


تمرینها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم


نمونه سوالهای توضیحی


پروژه

پروژه اول