لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

روز مهندس

سلام

پنجم اسفند روز بزرگداشت دانشمند برجسته ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر شما دانشجویان عزیز رشته مهندسی و مهندسین گرامی  مبارک باشد.

موفق باشید.