لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

سیالات 1- اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه‌ای بر علم مکانیک سیالات و کاربردهای آن

فصل دوم: خواص سیالات و جریانهای سیال

فصل سوم: معادلات حاکم بر سیالات ساکن

فصل چهارم: معادلات انتگرالی جریان سیالات

فصل پنجم: جریان تراکم‌ناپذیر ناویسکوز

فصل ششم: تحلیل ابعادی و تشابه

فصل هفتم: جریان ویسکوز تراکم‌ناپذیر داخل لوله‌ها


تمرین‌ها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم


نمونه سوالات توضیحی و مفهومی


دو کتاب الکترونیکی

کتاب فاکس

کتاب وایت