X
تبلیغات
صدر

لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

قابل توجه دانشجویان درس CFD

سلام

نمرات نهایی در جدول زیر آمده است. همچنین پروژه هایی که تحویل داده شده اند صرف نظر از اینکه چه نمره ای به آنها تعلق گرفته، با علامت مشخص شده اند.


قابل توجه دانشجویان درس دینامیک گاز

سلام

نمرات نهایی در جدول زیر آمده است. به محض باز شدن پرتال ثبت خواهد شد.


 

قابل توجه دانشجویان درس دینامیک گاز و CFD

سلام

جهت ارائه پروژه روز چهارشنبه از ساعت 11 الی 13 به سایت کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین برای پروژه درس CFD علاوه بر چهارشنبه می توانید در روز یکشنبه در همین ساعت مراجعه کنید. لازم به ذکر است چهارشنبه آخرین مهلت ارائه پروژه دینامیک گاز است. گزارش پروژه ها را نیز بایستی تحویل دهید.

قابل توجه دانشجویان درس CFD

سلام

چند نکته در مورد امتحان

 1. امتحان کتاب و جزوه باز است.
 2. امتحان از فصلهای 5، 6، 7، 8 و 9 می باشد. با اینحال آنچه از فصلهای قبل دانستن آنها نیاز باشد را بایستی مطالعه کنید.
 3. ماشین حساب مجاز است.
 4. نیم ساعت پس از امتحان در سایت جهت ارائه پروژه دوم و سوم حضور داشته باشید.

موفق باشید.

قابل توجه دانشجویان درس دینامیک گاز

سلام

چند نکته در مورد امتحان

 1. امتحان کتاب و جزوه باز است.
 2. امتحان از فصلهای 4، 5، 6 و 7 می باشد. با اینحال آنچه از فصلهای قبل دانستن آنها نیاز باشد را بایستی مطالعه کنید.
 3. ماشین حساب مجاز است.
 4. جداول و نمودارها را فراموش نکنید.
 5. نیم ساعت پس از امتحان در سایت جهت ارائه پروژه اول و دوم حضور داشته باشید. در صورت نیاز می توانید بعد از امتحان CFD مراجعه کنید.

موفق باشید.

قابل توجه دانشجویان درس ترمودینامیک 1

سلام

امتحان پایان ترم از فصلهای 5 ، 6 و 7 و به صورت کتاب باز خواهد بود اما آنچه را از فصلهای قبل برای حل مسایل امتحان دانستن آن لازم باشد بایستی مطالعه کنید

در ضمن جهت کمک به شما از فصل 8 تا آخر بخش 4-8 (تغییر اکسرژی سیسنم) یک سوال اختیاری خواهد آمد.

آیین نامه انجام پروژه کارشناسی

مرجع: سایت دانشگاه

آیین نامه

پایان‌نامه کارشناسی

قابل توجه دانشجویانی که پروژه پایانی خود را با بنده گرفته‌اند.

 1. جلسه جهت راهنمایی در مورد نحوه انجام پایان‌نامه در موعد مقرر برگزار شد.
 2. لازم است دانشجویان به طور مرتب نتایج کار خود را به صورت گزارش برای بنده ارسال کنند و در صورت نیاز به صورت حضوری، جهت رفع اشکال مراجعه کنند.
 3. آخرین مهلت برای تحویل متن نهایی پایان نامه 15 مرداد 93 می‌باشد تا بعد از آن مقدمات جلسه دفاعیه فراهم شود.
 4. مسئولیت هر گونه کوتاهی در انجام کار، عدم تحویل به موقع گزارش‌ها و عدم اتمام پروژه در موعد مقرر و قانونی بر عهده دانشجو می‌باشد.

موفق باشید.

1 2 3 4 >>